Sklep wydawniczy

Przebieg zamówień
Wózek jest pusty.

Regulamin

 1. Sklep prowadzony na stronie www.timof.pl (dalej: sklep) prowadzi firma timof i cisi wspólnicy, ul. Obrońców Helu 1/6, 02-495 Warszawa. Adres kontaktowy do sklepu to: sklep@timof.pl.
 2. Złożenie zamówienia oznacza, że zamawiający zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego zapisy.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Wysyłka zamówień realizowana jest w dni robocze. Wysyłka tytułów z przedsprzedaży następuje po przyjęciu tytułu z drukarni do magazynu.
 8. Ceny książek w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. Opłaty za zamówienia na terytorium Polski wynoszą 20 zł dla zamówień, których wartość nie przekracza 200 zł. Powyżej tej kwoty wysyłka na terytorium Polski jest darmowa. Wszystkie przesyłki na terytorium Polski realizowane są przez firmę kurierską. Przesyłki zagraniczne realizowane są po kosztach przesyłki każdorazowo podanych w zamówieniu. Przesyłki zagraniczne realizowane są przez Pocztę Polską.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie książek lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 12. Na zamówione książki wystawiana jest faktura na życzenie zamawiającego.
 13. Płatność za zamówione książki może nastąpić przelewem na podane konto lub PayPalem.
 14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 15. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail. W reklamacji należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer rachunku oraz opis przedmiotu reklamacji.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 02/03/2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 17. Dane osobowe zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu.
 18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/03/2012.
reg